درباره

نقشه همبارش و شیپ فایل


نقشه همبارش , شيپ فايل,نقشه ي راه هاي ارتباطي,نقشه هاي رقومي

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


خبرنامه

آمار

آنلاین : 1
بازدید امروز : 47
بازدید دیروز : 66
بازدید هفته گذشته : 165
بازدید ماه گذشته : 1155
بازدید سال گذشته : 7897
کل بازدید : 31739
نقشه ي همبارش استان خوزستان

نقشه-ي-همبارش-استان-خوزستانشيپ فايل خطوط همبارش استان خوزستان. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

برچسب‌ها:
نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان مراغه

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-مراغهنقشه ي محدوده سياسي شهرستان مراغه (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 18 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان كهگيلويه و بويراحمد

  نقشه-ي-همبارش-استان-كهگيلويه-و-بويراحمدشيپ فايل خطوط همبارش استان كهگيلويه و بويراحمد. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 19 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان كردستان

  نقشه-ي-همبارش-استان-كردستانشيپ فايل خطوط همبارش استان كردستان. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 19 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان مرند

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-مرندنقشه ي محدوده سياسي شهرستان مرند (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 19 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان لرستان

  نقشه-ي-همبارش-استان-لرستانشيپ فايل خطوط همبارش استان لرستان. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 19 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان ميانه

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-ميانهنقشه ي محدوده سياسي شهرستان ميانه (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان مركزي

  نقشه-ي-همبارش-استان-مركزيشيپ فايل خطوط همبارش استان مركزي. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان اسكو

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-اسكونقشه ي محدوده سياسي شهرستان اسكو (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 17 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان مازندران

  نقشه-ي-همبارش-استان-مازندرانشيپ فايل خطوط همبارش استان مازندران. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 19 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان سراب

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-سرابنقشه ي محدوده سياسي شهرستان سراب (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 19 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان زنجان

  نقشه-ي-همبارش-استان-زنجانشيپ فايل خطوط همبارش استان زنجان. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 16 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان شبستر

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-شبسترنقشه ي محدوده سياسي شهرستان شبستر (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان سمنان

  نقشه-ي-همبارش-استان-سمنانشيپ فايل خطوط همبارش استان سمنان. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 21 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان تبريز

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-تبريزنقشه ي محدوده سياسي شهرستان تبريز (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان سيستان و بلوچستان

  نقشه-ي-همبارش-استان-سيستان-و-بلوچستانشيپ فايل خطوط همبارش استان سيستان و بلوچستان. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان ورزقان

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-ورزقاننقشه ي محدوده سياسي شهرستان ورزقان (واقع در استان آذربايجان شرقي). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 18 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان تهران

  نقشه-ي-همبارش-استان-تهرانشيپ فايل خطوط همبارش استان تهران. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 18 بازدید
 • []

 • نقشه ي همبارش استان يزد

  نقشه-ي-همبارش-استان-يزدشيپ فايل خطوط همبارش استان يزد. خطوط هم بارش، خطوطي هستند كه نقاط با بارندگي يكسان را به هم وصل مي كنند.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان كرج

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-كرجنقشه ي محدوده سياسي شهرستان كرج (واقع در استان البرز). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 19 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان نظرآباد

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-نظرآبادنقشه ي محدوده سياسي شهرستان نظرآباد (واقع در استان البرز). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان ساوجبلاغ

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-ساوجبلاغنقشه ي محدوده سياسي شهرستان ساوجبلاغ (واقع در استان البرز). اين شيپ فايل در محيط نرم افزار GIS قابل ويرايش و قابل نمايش مي باشد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 21 بازدید
 • []

 • نقشه ي راه هاي ارتباطي استان چهارمحال و بختياري

  نقشه-ي-راه-هاي-ارتباطي-استان-چهارمحال-و-بختيارينقشه ي جاده هاي ارتباطي استان چهارمحال و بختياري. براي تهيه ي نقشه " جاده هاي ارتباطي " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پوليگوني) مي توانيد آن را از نقشه ي استان برش دهيد. براي اين منظور از دستور Clip در GIS استفاده كنيد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 22 بازدید
 • []

 • نقشه ي راه هاي ارتباطي استان البرز

  نقشه-ي-راه-هاي-ارتباطي-استان-البرزنقشه ي جاده هاي ارتباطي استان البرز. براي تهيه ي نقشه " جاده هاي ارتباطي " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پوليگوني) مي توانيد آن را از نقشه ي استان برش دهيد. براي اين منظور از دستور Clip در GIS استفاده كنيد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 20 بازدید
 • []

 • نقشه ي راه هاي ارتباطي استان اردبيل

  نقشه-ي-راه-هاي-ارتباطي-استان-اردبيلنقشه ي جاده هاي ارتباطي استان اردبيل. براي تهيه ي نقشه " جاده هاي ارتباطي " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پوليگوني) مي توانيد آن را از نقشه ي استان برش دهيد. براي اين منظور از دستور Clip در GIS استفاده كنيد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 22 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان اردل

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-اردلنقشه ي مرز شهرستان اردل. در جدول توصيفي اين شيپ فايل موارد زير موجود است: - نام شهرستان - مركز شهرستان - مساحت شهرستان به كيلومتر - محيط شهرستان به كيلومتر - مساحت شهرستان به هكتاردانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 23 بازدید
 • []

 • نقشه ي راه هاي ارتباطي استان آذربايجان شرقي

  نقشه-ي-راه-هاي-ارتباطي-استان-آذربايجان-شرقينقشه ي جاده هاي ارتباطي استان آذربايجان شرقي. براي تهيه ي نقشه " جاده هاي ارتباطي " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پوليگوني) مي توانيد آن را از نقشه ي استان برش دهيد. براي اين منظور از دستور Clip در GIS استفاده كنيد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 22 بازدید
 • []

 • نقشه ي راه هاي ارتباطي استان بوشهر

  نقشه-ي-راه-هاي-ارتباطي-استان-بوشهرنقشه ي جاده هاي ارتباطي استان بوشهر. براي تهيه ي نقشه " جاده هاي ارتباطي " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پوليگوني) مي توانيد آن را از نقشه ي استان برش دهيد. براي اين منظور از دستور Clip در GIS استفاده كنيد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 22 بازدید
 • []

 • نقشه ي راه هاي ارتباطي استان اصفهان

  نقشه-ي-راه-هاي-ارتباطي-استان-اصفهاننقشه ي جاده هاي ارتباطي استان اصفهان. براي تهيه ي نقشه " جاده هاي ارتباطي " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پوليگوني) مي توانيد آن را از نقشه ي استان برش دهيد. براي اين منظور از دستور Clip در GIS استفاده كنيد.دانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 21 بازدید
 • []

 • شيپ فايل محدوده سياسي شهرستان بروجن

  شيپ-فايل-محدوده-سياسي-شهرستان-بروجننقشه ي مرز شهرستان بروجن. در جدول توصيفي اين شيپ فايل موارد زير موجود است: - نام شهرستان - مركز شهرستان - مساحت شهرستان به كيلومتر - محيط شهرستان به كيلومتر - مساحت شهرستان به هكتاردانلود فايل

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در 2015-09-15T13:39:16+00:00 ساعت : توسط : مهندس | دسته : | 21 بازدید
 • []


 • سفارش تبليغات
  فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | اجاره منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئیت در شیراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات